Petankė

 

Trumpos taisyklės

Petankės židėjai naudojametalinius rutulius (iki 800g masės), bei medinį 25-35 mm skersmens rutuliuką – taikinį (dar vadinama kašanetu). Burtų keliu išrenkama pradedanti komanda, kuri išrenka vietą ir pažymi ją 35-50 cm skersmens apskritimu. Pradedančioji komanda turi numesti kašanetą 6-10 metrų atstumu nuo šio apskritimo. Tada pradedančios komandos dalyvis stovėdamas apskritime, meta rutulį kuo arčiau taikinio. Svarbu, kad metančiojo koja neperžengtų apskritimo ir nebūtų pakelta tol, kol metalinis rutulys nepalies žemės!

Po to metimą atlieka priešininko komandos narys. Jis taip pat atsistoja į apskritimą ir meta rutulį link rutuliuko – taikinio. Tas rutulys, kuris yra arčiau taikinio tampa vedančiuoju. Toliau meta pralaiminčios komandos dalyvis. Kai viena iš komandų nebeturi metalinių rutulių, kita meta savo likusius rutulius. Petankės žaidėjų tikslas kuo daugiau savo komandos rutulių pastatyti kuo arčiau kašaneto. Tai galima pasiekti tiek primetant ar priridenant savo rutulį, tiek išmušant varžovo artimensius rutulius. Kai rutulių neturi nei viena komanda skaičiuojami taškai. Laimi ta komanda, kuri turi daugiau rutulių išdėsčiusi šalia rutulio – taikinio.

Komandos gauna tiek taškų, kiek turi rutulių, esančių arčiausiai taikinio, palyginus su artimiausiu priešininko rutuliu. Žaidžiama iki 13 taškų.

Oficialias petankės sporto taisykles galima rasti Lietuvos petankės asociacijos puslapyje